mirakler mulige

Er mirakler mulige?

Bibelmagasinet Connect fra Bibelleseringen er spesielt laget for å få ungdom til å lese Bibelen. Connect kommer ut fire ganger i året, og hvert nummer har et hovedtema. Til temaet blir det også laget videoressurser. Her er fire videoer om mirakler, der Bjørn Hinderaker forklarer hva vi tenker at mirakler er. Er det bare naive mennesker som tror på mirakler? Står Gud bak mirakler, og står Han i så fall bak alle mirakler?

 

Se gjerne også Martin Jakobsens artikkel om mirakler – av og til er «mirakel» den beste forklaringen på det som har skjedd