Et mirakel!?

ARTIKKEL: Kan mirakler egentlig skje? Er det ikke helt umulig, eller iallfall altfor altfor usannsynlig?

 

Mirakler er umulig, fordi mirakler vil være brudd på naturlovene

Det er helt riktig at naturen oppfører seg lovmessig, men naturlovene beskriver bare hva som skjer når ingenting annet overstyrer. Naturlover gjelder «under like forhold» (ceteris paribus). Det vil si at hvis forholdene er de samme, så vil naturlovene sørge for at det samme skjer igjen og igjen. For eksempel: Hver gang jeg slipper en binders, vil naturlovene sørge for at bindersen faller ned mot bakken.

Naturlovene forklarer derimot ikke hva som skjer når andre krefter forstyrrer. For eksempel skal det ikke mer enn en liten magnet til for å sørge for at bindersen ikke faller ned på bakken, og dermed overstyre tyngdekraften. Men betyr det at magneter bryter naturlover? Selvfølgelig ikke. Magnetkraften er bare en sterkere kraft enn tyngdekraften.

Hva har dette med mirakler og gjøre? Jo, hvis Gud griper inn ved å utføre et mirakel, så er det ikke slik at naturlovene slutter å virke. Det er derimot slik at forholdene ikke er de samme som før. Guds kraft kommer inn og «forstyrrer» naturens vante gang.

 

Mirakler er umulig, fordi mirakler ikke kan skje

Hvis man skal påstå at mirakler er helt umulige, at mirakler bare ikke kan skje, så står man alltids i fare for å argumentere i sirkel. Filosofen David Hume er kjent for å si at mirakler ikke kan skje, fordi all menneskelig erfaring tilsier at naturlovene aldri bøyer av, at det aldri er noen sterkere krefter som kommer inn å «forstyrrer» dem.

Men hvordan kan han vite det? Finnes det ikke mange vitnesbyrd om at mirakler faktisk har skjedd? Hume kan bare vite at all erfaring taler mot mirakler hvis han på forhånd vet at absolutt ingen mirakelrapporter er sanne. Og han kan bare vite at absolutt ingen mirakelrapporter er sanne hvis han på forhånd vet at mirakler aldri skjer. Og dermed har han argumentert i sirkel: Vi kan bare vite at mirakler ikke skjer hvis vi på forhånd vet at mirakler ikke kan skje.

 

Er naturlige forklaringer alltid best?

Hvis det finnes en Gud, eller hvis det bare kanskje finnes en Gud, så er det mulig at mirakler kan skje. Men mirakler er jo ikke så veldig vanlige. Det er jo mye vanligere at naturen bare går sin vante gang. Så hvis mirakler er veldig uvanlige, betyr det at mirakler er så usannsynlige at en naturlig forklaring alltid vil være mer sannsynlig?

La oss ta for oss Jesu oppstandelse som eksempel. Bart Ehrman er enig i at det er mulig at det skjedde et mirakel, og at Jesus sto opp fra de døde. Men dette er veldig usannsynlig, sier han. Det er tross alt mye mye vanligere at mennesker ligger 2-3 dager i koma for så å våkne opp, enn at et menneske dør og står opp igjen! Siden koma er vanligere enn oppstandelse, er koma også mer sannsynlig enn oppstandelse. Det betyr at man ikke bør tro på Jesu oppstandelse, men på Jesu oppvåkning fra koma. Logikken er at en naturlig forklaring alltid vil trumfe en overnaturlig forklaring, fordi naturlige forklaringer er vanligere.

Holder Ehrmans argumentasjon vann? Trolig ikke. Når man skal vurdere om et mirakel har skjedd, kan man nemlig ikke spørre seg «hva er sannsynligheten for at et slikt mirakel skjer, sånn generelt sett?», slik som Ehrman gjør. Spørsmålet må være «hva er sannsynligheten for at akkurat denne hendelsen er et mirakel». Man kan altså ikke bare spørre etter en generell sannsynlighet, man må også ta for seg alle de viktige detaljene rundt akkurat denne konkrete hendelsen. Hva gjelder Jesu oppstandelse kan man ikke bare vurdere hvor sannsynlig en mirakuløs oppstandelse er sånn generelt sett. Man må også ta med alle de viktige detaljene rundt, slik som at Jesus forutsier sin død og oppstandelse, at graven ble funnet tom og at disiplene forteller om møter med en forherliget oppstanden Jesus (ikke møter med en halvdød mann som så vidt har unnsluppet døden. Ehrmans koma-teori er altså ikke veldig god). Hvis et mirakel forklarer disse viktige detaljene bedre enn hva en naturlig forklaring gjør, da er et mirakel den beste forklaringen.

 

Mirakler er riktignok sjeldne, men av og til er situasjonen så spesiell at et mirakel er den beste forklaringen på hva som har skjedd.