Har Bibelen blitt forandret?

 

VIDEO: Har ikke nytestamentet blitt forandret opp gjennom historien? Og hva skjedde egentlig på kirkemøtet i Nikea?

 

 

Kopier av kopier

Bibelforsker og agnostiker Bart Ehrman mener at Bibelen ikke er troverdig fordi den har gjennomgått en rekke endringer. De som skrev bøker i antikken, skrev påenten papyrus eller pergament (skinn), begge deler er skjøre materialer som slites ved bruk. Derfor har vi ikke noen originalmanuskripter fra antikken. Alt vi har er avskrifter, eller rettere sagt: Vi har avskrifter av avskrifter av avskrifter av avskrifter.

Hvor sikre kan vi da være påat bøkene ikke har blitt vesentlig forandret? Her er det to faktorer som spiller inn. For det første måvi ta hensyn til hvor tidlige kopier vi har. Hvis det er liten avstand mellom originalen og vår tidligste kopi, har det vært liten tid til ågjøre endringer. For det andre måvi ta hensyn til hvor mange kopier vi har. Hvis vi har mange kopier, kan vi sjekke dem opp mot hverandre, og luke ut de som har avvik.

For de fleste skriftene vi har fra antikken er det svært vanskelig åvite nøyaktig hvor mye de er blitt forandret. Tacitus sitt skrift Annaler har vi bare i én kopi, og denne er datert 700-900 år etter at originalen er skrevet. Hva har skjedd i mellomtiden? Hvor forandret har teksten blitt? Det er svært vanskelig åsvare på. Det nye testamentet står derimot i en særklasse: Her har vi nesten 6000 ulike kopier, og avstand fra original til tidligste kopi er kun rundt 30 år. Fra rundt år 300 har vi hele utgaver av NT. Når vi sammenligner disse avskriftene, ser vi at de skiller seg noe fra hverandre, men det dreier seg om skrivefeil og variasjoner i skrivemåte, ikke betydelige forandringer i mening.

 

Kirkemøtet i Nikea

Hva var det egentlig som skjedde på Kirkemøtet i Nikea? Ble Bibelen vedtatt?
Se denne videoen fra Bibelselskapet