Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle (199,-)

Boka gir både en enkel innføring og en dybdeforståelse for hvordan film formidler verdier og livssyn. Samtidig får leseren ulike verktøy både for egen del, grupper og større samlinger, med mange eksempler og praktiske tips. Etter hvert kapittel er det spørsmål til samtale og refleksjon.

Boka er utgitt i samarbeid med IKO-Forlaget og er godkjent av K-stud til bruk i samtalegrupper.

På www.damaris.no/fokusfilm/ publiseres videoer og annet utfyllende materiale til de ulike kapitlene i boka, i tillegg til tips om aktuell litteratur og andre nettressurser.


Bestill bøker her:

    Hvilken bok / hvilke bøker ønsker du? Velg i feltet nedenfor.

    Hvor mange eksemplarer ønsker du tilsendt?

    Faktura sendes i posten sammen med bøkene. Ekspedisjon (29,-) og porto kommer i tillegg.

    (Visited 22 times, 1 visits today)

    Relaterte artikler