Sam Smith Pray er gud en løgner

Gud må være en løgner

«Maybe I´ll pray. I have never believed in you, no, but I´m gonna pray”. 

Sam Smith, Logic

Artisten Sam Smith opplevde en dyp fortvilelse over verdens urettferdighet og egen selvsentrerthet da han besøkte den syriske byen Mosul. På et sted som luktet av nød og krig hadde han ingenting å komme med, bare et sukk til en Gud han ikke visste om han trodde på. Det resulterte i den sterke teksten i sangen Pray. Men svarer Gud på Sams appell? 

Motbeviser bønn kristendom?

Spørsmålet om bønn er for mange hovedårsaken til at det er vanskelig å tro på Jesus. Dersom Bibelen lover at alle bønner skal gå i oppfyllelse, samtidig som vi ber og ser at det ikke gjør det, da må Bibelen ta feil, tenker mange. Og står det ikke for eksempel i Johannes 15 at Gud vil gi oss alt vi ber om dersom vi ber i Jesu navn? Da må Bibelen være motbevist. Og dersom Bibelen ikke er korrekt, må Gud enten være en løgner eller en som lover mer enn han kan holde – eller så er det ikke en gud som står bak Bibelen. Hvordan kan kristne da holde fast at bønn fungerer, at Gud svarer og at Bibelen er troverdig?

Dersom Gud er allmektig, kan vi med vår tanke tro at hans eneste mulighet er å si ja. Når så ikke skjer, blir konklusjonen at han kan, men vil ikke. Da oppfatter mange at han ikke er en god Gud. Han kan ikke være begge deler: god og allmektig, og samtidig ikke ta bort vår smerte når vi ber. Men Guds allmektighet er nettopp det, at han har langt flere muligheter enn å bare si ja. Hva ber du om?

Det finnes noen bønner vi vet at Gud vil svare: Dersom vi ber om visdom, om tilgivelse eller om evig liv, har Gud lovet å gi oss det. Men det finnes ingen løfter om at han må si ja til våre andre bønner. Han vil svare ut fra hva som i siste omgang er best for oss og for verden.

Sean McDowell, forfatter og professor ved Biola University understreker hvor viktig det er å lese disse løftene om bønn i sammenhengen de står i. Ved å følge versene før og etter, for eksempel i Johannes 15, ser vi at denne samtalen handler om sanne disipler som lever i lydighet til Gud. Som et resultat av det, bærer de frukt. Å «bli i Ham» er å holde hans bud. Dersom vi virkelig blir i Jesus, hvordan påvirker det hva du ber om? 

Når vi virkelig er koblet til vintreet, Jesus, vil våre lengsler blir forandret. Hans ønsker blir våre ønsker. Dette løftet fra Jesus handler ikke om at hans etterfølgere skal få alt de ønsker seg. Hans lengsel er at vår vilje skal bli mer lik Guds vilje. 

Kjenner du det beste svaret?

Men dersom vi ber om at noe godt skal skje, vil det ikke skje likevel, hvis Gud er god? Dette siste spørsmålet har filosofer jobbet mye med, og handler om det vi kaller begjæringsbønn. Det er bønner der en person ber Gud om noe, for seg selv eller for andre, slik Sam Smith gjør i Pray. Dersom vi går ut fra at mennesker ar fri vilje, og at Gud ikke forutbestemmer alt, kan vi sette problemet opp slik: 

  1. Gud vil ikke oppfylle en forespørsel som gjør verden verre enn den ellers ville vært. 
  2. Dersom det vi ber om i bønn vil gjøre verden bedre, vil Gud gjøre det selv om ingen ba om det. 
  3. Derfor er begjæringsbønner poengløse. 

Men er denne rekken logisk? Vi kan være enige om det første premisset. Det andre er det derimot grunn til å stille spørsmål ved. Den kjente filosofen Alvin Plantinga svarer omtrent slik: «Slik som det ikke finnes noe største primtall, finnes det kanskje ikke den beste av alle mulige verdener. Kanskje finnes det for hver verden du nevner, fylt av dansende jenter og delirisk glade følende vesener, en enda bedre verden med enda flere dansende jenter og delirisk glade følende vesener. I så fall ser det logisk ut å tenke at den andre mulige verdenen er bedre enn den første. Men da følger at for hver mulige verden V finnes en enda bedre mulig verden V. Da finnes simpelthen ingenting som den beste av alle mulige verdener.» Dermed blir det også vanskelig å være enig i konklusjonen i argumentet. 

Hva gjør bønn?

Plantinga avslører svakheter ved påstanden om at bønn er poengløst. Derfor må vi også se på verdien av bønn. Bønnen gjør for det første det vi nevnte: den kobler oss på vintreet. Den former et vennskap mellom Gud og meg. For det andre gir bønn en mulighet for Gud til å bringe godhet til verden i samarbeid med mennesker.

Det mest interessante ved Sam Smiths rop er at han innser at han selv har feilet og behøver hjelp: «I’m down on my knees, I’m beggin’ you, please, I’m broken, alone, and afraid.» Han beskriver at han er ødelagt, redd og alene, og at han er en synder. Opplevelsen i Mosul tvang musikeren til å rette blikket mot den Gud som ser. Han fikk dele sin erfaring gjennom å skrive en sang som gjør mennesker oppmerksom på uretten – selv om han fremdeles ikke definerer seg som en som tror på Gud. Men hans bønn fikk likevel bli et verktøy, til å sette ord på en smerte og til å påkalle verdens oppmerksomhet. Og den avslører en av de dypeste menneskelige behov: vi lengter etter noen som ser det store bildet og som kjenner de beste svarene.