Har Big Bang bevist at Gud ikke eksisterer?

ARTIKKEL: I første episode av «Gud og vitskapen» på NRK diskuterte ateister og teister sjansene for liv, uten og med en skaper. Mats Selander ved Credo Akademin i Sverige svarer her på spørsmålet: «Har Big Bang bevist at Gud ikke eksisterer?»

 

Har Big Bang bevist at Gud ikke eksisterer?

Det korte svaret på det spørsmålet er: Absolutt ikke! Snarere har Big Bang-teorien gitt gudstroende sterke vitenskaplige grunner for noe kristen tro alltid har hevdet, nemlig at universet ikke er evig men har «blitt til». Legg merke til at ordet «univers» ikke bare inkluderer all fysisk energi og all materie, men også selve tiden og rommet. Ut ifra den rimelige troen på at «fra ingenting kommer ingenting» kan vi derfor slutte oss til at universet er forårsaket av noe utenfor universet. Det ligger i sakens natur at selve årsaken til engergi/materie, tid og rom er noe ikke-materielt, tidløst (evig) og ikke-romlig (åndelig). Årsaken til Big Bang bør også være allmektig eller i det minste ekstremt mektig. Detter stemmer overens med en rekke sentrale egenskaper i det tradisjonelle gudsbildet.

«Å kalle den sjansen «liten» er en astronomisk underdrivelse.»

Big Bang-teorien peker til og med på et intelligent utgangspunkt. Startbetingelsene i selve Big Bang-modellen (eksempelvis gravitasjonen eller elektrisk ladning) er nemlig så utrolig finjusterte i forhold til hverandre at sjansen for at smellet skulle lede til et livgivende univers i praksis er lik null. Ifølge kosmologen Donald Page er den sjansen 1 på 1010 (123) (altså 1 sjanse på 10 opphøyd i 10 opphøyd i 123). Å kalle den sjansen «liten» er en astronomisk underdrivelse. Det ser virkelig ut som om «noen» siktet inn imot et univers som kan inneholde liv. Robert Jastrow, sjef for NASAs Goddard Institute for Space Studies, har kalt dette for det sterkeste argumentet for Guds eksistens som vitenskapen noensinne har frembrakt.

Det tok lang tid før Big Bang-teorien ble akseptert av vitenskapsverden. Årsaken var at teorien pekte bortenfor universet selv. Det åpnet opp for forklaringer som med nødvendighet gikk bortenfor det vitenskaplig tilgjengelige. Big Bang-teorien har derfor blitt et av de viktigste utgangspunktene for kosmologiske og teologiske gudsargumenter.

«Big Bang-teorien forklarer ikke hva som forårsaket Big Bang…»

Hvorfor har da Big Bang-teorien iblant blitt oppfattet som en trussel mot kristen tro? Jeg tror at det finnes to svar på det spørsmålet. Populært har Big Bang-teorien iblant blitt fremstilt som en erstatning for Guds skaperakt. Men det er en misforståelse. Big Bang-teorien forklarer ikke hva som forårsaket Big Bang, men er bare en beskrivelse av hvordan universet så ut den gang det var meget, meget ungt. Big Bang er ikke sin egen årsak, men minner i stedet om skapelsesberetningens første «la det bli».

For det andre – og dette tror jeg er en rimeligere årsak til den antatte konflikten – har Big Bang-teorien kollidert med en bestemt tolkning av den bibelske skapelsesberetningen. Dersom universet, jorden og livet på jorden ble til på seks 24-timersperioder, betyr det naturligvis at Big Bang-teoriens alder på universet (8-16 milliarder år) er feilaktig. Og motsatt, dersom Big Bang-teorien stemmer så er en slik bibeltolkning feilaktig.

«…snarere som en bekreftelse på kristen tro.»

Kristne kommer frem til ulike konklusjoner om denne konflikten. Vi på CredoAkademin lener mot at Bibelens skapelsesberetning ikke må (eller bør) forstås som en bokstavlig seksdagersepoke. Big Bang-teorien har sterk vitenskaplig støtte og utgjør grunnen for flere sterke argument for Guds eksistens. Derfor ser vi ikke på denne teorien som en trussel mot, men snarere som en bekreftelse, på kristen tro. Samtidig er vi bevisste på både vitenskapens og vår egen feilbarhet i dette spørsmålet. Hvis du ønsker å lese mer om et resonnement som handler om dette, kan du kikke nærmere på artikkelen Vitenskap og kristen tro (på svensk).

 

For mer om tematikken: Følg med på SNAKKOMGUD.NO

Av Mats Selander, Credo Akademin. (Først publisert: 17.07.11)