Hva er S.O.T?

SnakkOmTro – Praktisk hjelp til å formidle kristen tro

SnakkOmTro gir praktisk hjelp til å formidle kristen tro med relevans og troverdighet. Samtidig får du lære mer om kristen tro i møte med aktuelle spørsmål og innvendinger.

Damaris Norge (DN) står bak nettsiden. I DN er vi opptatt av forholdet mellom det kristne livssynet og samtidskulturen, der populærkulturen spiller en sentral rolle. Dobbel lytting – til Bibelen og samtid danner utgangspunktet, i respekt både for Bibelens og samtidens tekster.

Dobbel lytting

Ingen budskap er nøytrale, uansett hvilken form de kommer i. På SnakkOmTro ønsker vi å verdsette «alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros» (Fil 4,8) i populærkulturen, både for verdien det har i seg selv – og fordi det peker mot Gud som er giver av alle gode ting (Jakob 1,17).

Når vår lytting til samtidens tekster, for eksempel en tv-serie, er preget av hva Bibelen sier, kan vi altså finne både tilknytningspunkt og spenningspunkt til kristen tro. Alt som er i tråd med kristen tro, vil vi bekrefte. Men alt som er på kollisjonskurs, må vi utfordre. Uansett så gir både tilknytningspunktene og spenningspunktene gode utgangspunkt for samtale om kristen tro.

Populærkulturen og kristen tro

Her på SnakkOmTro finner du derfor ressurser knyttet til forholdet mellom populærkulturen og kristen tro. Du får hjelp til å «lytte bedre» både til Bibelen og samtiden, til å kunne gi svar på aktuelle spørsmål og innvendinger, og til å gi begrunnelser for kristen tro. Sist, men ikke minst, finner du konkrete tips og ressurser til formidling av kristen tro, enten det skjer på tomannshånd eller foran en forsamling.

Ressurser for menighetsarenaen

Hovedfokus på SnakkOmTro er altså å utarbeide ressurser for menighetsarenaen, i tråd med Damaris Norge sin visjon om å utarbeide digitale formidlingsressurser for både skole, samfunn og menighet. Vi vil være et sentralt ressursmiljø omkring Bibel og samtid, med særlig vekt på livssyn, populærkultur og apologetikk. Slik kan vi gi hjelp til å møte misjonsutfordringene fra dagens medie- og livssynsmangfold.