Sofie Braut: Gud – utvist fra klasserommet?


Podcast

Norsk skole skal være pluralistisk og åpen for ulike perspektiver. Men har vi i stedet for mangfold fått sekulær dominans? Seminaret tar opp vår berøringsangst for å snakke om Gud i klasserommet, og spør hvordan vi kan skape konstruktive og opplysende samtaler.

Sofie Braut har lang erfaring som lærer, er ansatt i Laget med ansvar for Grill en kristen og er aktiv samfunnsdebattant.