Messiah
MESSIAH

– Hva ville det bety om mannen var ekte?

Bakgrunn 

Messiah er en Netflixserie som foreløpig har én sesong. Handlingen begynner i Syria, og vi tas rett inn i krigen om Damaskus. IS er på nippet til  å overta byen, men plutselig dukker det opp en skikkelse som endrer hele situasjonen på tilsynelatende overnaturlig vis. Hans ord og væremåte tiltrekker seg en rekke mennesker som han leder ut i ørkenen. Vandringen stanser ikke før de når Israels grense. Der får de ikke komme inn, og der forlater han dem. Neste gang vi ser ham, er han i en bitteliten kirke i Texas i USA. 

Hvem er denne mannen? Er det Messias? Og hvilken Messias er det i så fall? I Koranen sies det at Jesus skal komme igjen, nettopp i Damaskus. Men mye av det denne karakteren sier peker på at han også skal ligne på Jesus fra Bibelen. Han er ikke veldig tydelig på hvem han er, men forteller at det er Gud som har sendt ham. Han har en jordisk familie, men vi får se glimt av at han refererer til Gud som sin far. Hans mål er å skape fred.

Menneskene rundt ham reagerer svært ulikt: noen avfeier det som tull eller løgn, noen tiltrekkes av det overnaturlige, noen tror at han er Jesus – men tviler så fort de ikke ser ham, og noen blir virkelig berørt og hevder at dette må være Messias. 

Serien gir ikke nødvendigvis svar på hvem han er, og Messiasfiguren er ikke tydelig bibelsk. Tvert i mot er det en del ting man stusser på i forhold til hvordan Bibelen beskriver at Jesus skal komme igjen og hvem han er. Men i løpet av ti episoder er det pakket inn overraskende mange scener og replikkvekslinger som kan brukes til å snakke om hvem Jesus er og hva det betyr dersom det Bibelen sier om hans gjenkomst er sant. 

Sitatet er hentet fra episode 7. En kvinnelig professor i muslimsk historie ved et universitet i Washington opplever at undervisningen blir forstyrret av at Al-Masih, som mange tror er Messias, kommer til byen. Studentene reiser seg midt i timen og forlater bygningen. Noen gjør narr av ham og noen benytter anledningen til fest. Andre er oppriktig nysgjerrige og kjenner på et slags kall. 

Studenten Keon Woods (Siddiq Saunders) utfordres av Al-Masih. Når professoren spør hva det betyr dersom Al-Masih snakker sant om hvem han er, svarer en student at dette må være tull. En annen svarer at han er redd for at Al-Masih har rett – «Hvis han er ekte, hva skal vi gjøre? Oppgi alt og tilbe ham?». En tredje påpeker at islams lære sier at når Messias kommer igjen, er det duket for en krig som skal ende sivilisasjonen. 

– Men hva om han viser seg å være kristen? følger professoren opp. 

– Da er dette kurset irrelevant, svarer Keon, og forlater forelesningen. Forslag: 

Sitatet kan benyttes til å snakke om at Jesus skal komme igjen. I Matteus kapittel 24 er Jesus tydelig på at alle skal se det når han kommer igjen, ikke slik som i serien. 

For mange i dag synes det tydelig at verden en gang skal ta slutt, men det knyttes til klimakriser og naturkatastrofer – ikke at Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Kristne har helt siden Jesus ble tatt opp til himmelen snakket om at vi lever i «de siste tider». Hvor godt kjenner vi Johannes Åpenbaring, som forteller om de siste tider? 

Bibelen forteller at det skal komme flere som utgir seg for å være Messias, men de er falske. Peter sier også i 2 Pet 2,1 at det vil komme vranglærere og falske profeter. Han sier ikke kanskje eller muligens, han sier det vil. Peter sier også at de vil komme «blant dere». Det vil si ikke bare på TV, men midt i forsamlingen. Hvordan kan vi avsløre falske profeter? 

I Messiah ser vi ikke at noen henviser til Bibelen for å bekrefte eller avkrefte hvem Al-Masih er, selv ikke en pastor. Hvordan kan vi da kjenne igjen sannheten?

NB: Serien har vekket reaksjoner i enkelte islamske miljøer, fordi Al-Masih etter manges mening passer inn i Koranens beskrivelse av en figur som tilsvarer kristendommens Anti-Krist. Navnet Al-Masih ad Dajjal er det arabiske navnet på denne figuren, som er en falsk messias, en løgner og en bedrager. Men spørsmålet står likevel: Hva om han er ekte? Koranen sier nemlig at Jesus skal komme tilbake og drepe ad Dajjal. 

Kristne er ikke de eneste som venter. Jødene venter på at Messias skal komme, og muslimer venter på at Isa (Jesus) skal komme igjen. I serien fremstilles Messiasfiguren som en blanding av alle disse tre. Hva betyr da spørsmålet fra professoren? Er det sannsynlig at alle tre religionene tror på den samme Messias? Sitatet kan også brukes til å snakke om det er gode grunner til å tro at Jesus er den han sa han var da han levde. Forfatteren C S Lewis hevdet at hvis Jesus ikke hadde rett i det han sa om seg selv, måtte han enten lyve eller snakke gal manns tale. Var Jesus «Lunatic, liar or God»? 

Al-Masih svarer unnvikende på spørsmål, men han bekrefter at han ser på Gud som sin far. Jesus var langt tydeligere. I Markus 14 svarer han ypperstepresten som spør om han er Messias: «Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Med dette svaret sier ikke Jesus bare at han er et menneske. Han siterer profetien fra Daniel 7 i Det gamle testamentet, og sier derfor at han er evig og skal komme igjen for å dømme dem som dømmer ham.

Under alle de foregående forslagene ligger det største spørsmålet, det Keon plukker opp at professoren egentlig spør om: Hva betyr det for meg personlig dersom denne personen er Jesus som kommer igjen? Spørsmålet er det samme som menneskene måtte stille seg da Jesus gikk på jorden: Hva om han faktisk er den han sier han er, Guds sønn? Det er det samme som vi må stille oss: hvem sier vi at Jesus er? Hvilken betydning får det i våre liv? Se gjerne Peters bekjennelse i Matteus 16:  

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Bibelvers

Joh 8,58 (Jeg er!) 

Joh 10,30 («Jeg og far er ett». Se også Esekiel 34,11-24)

Joh 20,31 (For at dere skal tro at Jesus er Guds sønn og ha liv)

2 Tim 4,3-4 (Folk lytter til læren som føles best)

1 Joh 4,1-6 (Prøv åndene på Guds ord)