Håpets konge


Var du med i Eyvind Skeies jubel over Jesu inntog i Jerusalem i går? Hørte du klangen av håp i palmesøndagens budskap? Midt i uro og bekymring vil Jesus komme til oss. Kongen, som bringer håp! 

Når vi nå lar Skeies 316 salmer og sanger gi videre inspirasjon i forberedelsen til påsken i denne spesielle tiden, er utgangspunktet det samme; kongen på eselfolen. Han som vil være vår konge, vår Messias!


Vær glad, Guds menighet, syng høyt om Jesu ære.
En eselfoles rygg kan kongers konge bære.
Så ydmyk er Guds Sønn, og enkle er hans krav.
Hans trone er et kors, hans hvilested en grav.

Fatt mot, Guds menighet, om det er tunge tider.
Og troen synes svak, du har en Gud som lider.
Han var på denne jord. Her led han nød og savn.
Nå kommer han til deg. Messias er hans navn.

Ha tro, Guds menighet, din konge kommer til deg.
Han viser ved sin ferd at det er godt han vil deg.
Det er den skjulte Gud som åpent gjør seg kjent.
Og kommer til sitt folk, i Ord og sakrament.

Vær glad, Guds menighet, din konge er til stede.
Messias er på vei, med håp og fred og glede.
Hvis noen spør med spott, hvor er den Gud du har?
Guds menighet, tre frem, la lovsang bli ditt svar! 
Andakten er en del av en andaktsrekke også publisert i avisen Fædrelandsvennen, som er knyttet til uken før påske.