Hvordan bli en bedre lytter og veileder?

Som leder i kirke og menighet møter man mennesker i mange ulike faser av livet. Hvordan kan man veilede mennesker på en god måte?

Arne Tord Sveinall er Instituttlektor ved Institutt for sjelesorg ved Modum Bad og førstelektor ved NLA Høgskolen Gimlekollen.

Hør hans tanker om hvordan en god samtale bør være!