Hvorfor lese Bibelen?

AKTUALISERING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) håper Gud er God, men er ikke sikker på om Han finnes. Likevel leser han gjennom Bibelen for andre gang. Stefan Gustavsson (bildet) gir oss i dette korte videoklippet noen gode grunner til hvorfor vi bør lese Bibelen.

 

Nøkkelord: Bibelen, evangeliet, Jesus, sannhet, trosforsvar

Bakgrunn

Norges nye kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller seg «kulturkristen», og håper Gud er God, men er likevel ikke sikker på om Han er der. Likevel leser han nå gjennom Bibelen for andre gang. Røe Isaksen viser til den kjente teologen og høyre-politikeren Inge Lønning, for å forklare hvorfor han leser. Lønning sa at flere burde lese Bibelen, ikke bare til oppbyggelse, men rett og slett fordi den er en flott og mektig bok.

I dette korte filmklippet gir den svenske teologen Stefan Gustavsson noen gode grunner til hvorfor vi bør lese evangeliene.

Vi lever en kultur som i aller høyeste grad er preget av historien om Jesus:
Det går ikke an å forstå vår tid uten å kjenne til evangeliene (universitetet, sykehuset, rettsvesenet har alle røtter tilbake dit)
Hvordan vi strukturerer året vårt (jul og påske)
Jesus fra Nasaret vår tids historiens og menneskehetens mest innflytelsesrike person.

Om man videre ser på hva evangeliene sier om Jesus, møter man en person har noen spennende og provoserende uttalelser om hvem han er og hvilken betydning han kan ha for ditt og mitt liv.

Forslag

Har vi egentlig rett til å uttale oss om en person vi ikke har lest om en gang? Og hvilken bedre måte å bli kjent med Jesus enn å lese biografiene om ham?

Du kan bruke filmklippet til Stefan Gustavsson for å vise at Bibelen og evangeliene fremdeles er relevante og livsviktige for folk i dag.

Det er også slik at av alle måter Gud kunne ha valgt å åpenbare seg for oss på, så har han altså knyttet mektige løfter til sitt ord, Bibelen. Det er en god grunn til å sette seg ned med Ordet!

Bibelvers

Joh 15,7 (Ordet skal bli i oss)
Jes 55,10-11 (Guds ord gjør det han vil)
Sal 119,105 (Ordet er en lykt for vår fot)