Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionisys, en av Areopagos-dommerne, og en kvinne som het Damaris…

Damaris