Jenter og identitet: korte videoer til samtale

INTERVJU: Videoer til nedlasting som handler om det å være jente og kristen. Sigrid Bergmann svarer blant annet på spørsmålet: Hvilke råd vil du gi til de som føler de bør svare ja til alt de blir spurt om? 

 

Sigrid Bergmann fikk ME mens hun gikk på ungdomsskolen. Sykdommen har preget hennes tanker om selvbilde og identitet, og sommeren 2012 holdt hun seminar på NLMs generalforsamling for jenter i alderen 13-19 år om det å være jente og kristen. Sigrid er opptatt av at jenter som vokser opp i dag skal få et klart og godt bilde av hvem de er, og hvem Gud har skapt de til å være. Hun svarer for eksempel på spørsmålet: 

«Hvilke faresignaler tror du finnes blant jenter i kristne miljøer i forhold til identitet?»

 

Du kan også laste ned en pdf-fil med spørsmål til samtale, tilknyttet hver av videoene:  Sporsmal-om-identitet 

Målgruppe: Jenter i alderen 13-22 år

 

 

Kan du fortelle litt om sykdommen ME?

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene)

 

 

Hvordan har det vært å leve med ME?

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene)

 

 

Hvordan har det å ha ME påvirket dine tanker om identitet?

 

Last ned videoen  (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene) 

 

 

Hva handlet seminaret du hadde på NLMs generalforsamling om?

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene) 

 

 

Hvorfor bør man være bevisst på hva man blir påvirket av? 

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene) 

 

 

 

Hvilke konsekvenser får det man tenker om seg selv for resten av livet?

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene) 

 

 

 

Hvilke faresignaler tror du finnes blant jenter i kristne miljøer i forhold til identitet?

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene) 

 

 

Hvilke råd vil du gi til de som alltid sier ja til ting de blir spurt om?

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene) 

 

 

Hvordan er det mulig å få et godt og sant selvbilde?

 

Last ned videoen (må spilles av med Quick Time eller Real Player, som kan lastes ned gratis via lenkene)