Jesu oppstandelse

Her finner du flere ressurser knyttet til serien. Noen vil gi en rask oversikt over viktige elementer knyttet til oppstandelsen, andre gir hjelp til å virkelig dykke ned i argumentene.


Har du ikke sett serien?

Da kan du se den her

Vil du lese avhandlingen til Thor – Er det historisk troverdig at Jesus stod opp igjen fra de døde?

Den finner du her


OVERSIKT OVER RESSURSER

 • Samtalespørsmål til hver episode
 • Korte videoer
 • Anbefalte podcastepisoder
 • Anbefalte bøker for å lære mer
 • Anbefalte debatter

SAMTALESPØRSMÅL

Her kan du laste ned spørsmål som kan brukes til refleksjon i grupper eller for egen del.VIDEORESSURSER


Hele den kristne tro er bygd på påstanden om at Gud reiste Jesus opp fra graven. Er dette bare fantasi, eller har man gode grunner for å mene at det er sant? I denne videoen presenterer Jon Romuld Håversen fra Laget flere fakta som historikere på tvers av livssyn er enige om. Hvordan forklarer man disse fakta?


Er det historisk hold i Jesu oppstandelse, eller er det bare tull? Thor Haavik går gjennom det han fant i sin masteravhandling om dette temaet. Foredraget ble presentert sammen med Laget NKSS.


Stefan Gustavsson dykker dypere ned i flere av argumentene som løftes frem i serien i videoene som er laget med utgangspunkt i bøkene Skeptikerens Guide til Jesus 1 og 2.
Disse to animerte videoene om Jesu oppstandelse fra Reasonable Faith presenterer ett argument i to trinn. I den første videoen etableres noen anerkjente historiske fakta rundt Jesus død. Deretter spørres det i den andre videoen etter hvilken forklaring som best forklarer disse fakta. 


(Klikk på tekstsymbolet nede i høyre hjørne for å velge norsk teksting)

(Klikk på tekstsymbolet nede i høyre hjørne for å velge norsk teksting)


ANBEFALTE PODCASTEPISODER


 • Troende i trøbbel – Er Jesu oppstandelse troverdig? Morten Marius Larsen, Jon Romuld Håversen og Leif Egil Reve
 • Skeptikerens guide til Jesu oppstandelse. Stefan Gustavsson.
 • Jesu oppstandelse fra en filosofs perspektiv Ralph Henk Vaags
  ANBEFALTE BØKER OM OPPSTANDELSEN

  Innføring:

  SKEPTIKERENS GUIDE TIL JESUS 1 (Stefan Gustavsson)
  Har Jesus fra Nasaret eksistert? Hvilke kilder skal vi stole på? Teolog, forfatter og debattant Stefan Gustavsson foretar en reise gjennom populærkulturens mange teorier og myter om Jesus, helt tilbake til det første tilgjengelige kildematerialet. Informasjonen som kommer frem i evangeliene sammenlignes med historisk kildemateriale fra antikken. 

  Boken kan bestilles her.
  SKEPTIKERENS GUIDE TIL JESUS 2 (Stefan Gustavsson)
  I sentrum av kristen tro står en historisk person: Jesus fra Nasaret. Hans unike påstander om å være Guds sønn og den lovede Messias og senere de første kristnes påstander om å ha møtt ham levende etter hans død på korset, utgjør grunnlaget for all kristen tro. I «Skeptikerens guide til Jesus del 2» fortsetter vi den lett tilgjengelige, men samtidig dyptpløyende reisen gjennom historien for å finne ut hva vi egentlig kan vite om Jesus.

  Boken kan bestilles her.


  GUD – MER ENN FEELGOOD?, kapittel fem (Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik)

  Boken diskuterer livets store spørsmål i lys av fornuft og vitenskap. Forfatterne er to drevne myteknusere som viser at kristendom ikke trenger å bortforklare, men kan forklare mye. Kapittel fem tar spesielt for seg temaet Jesu oppstandelse.

  Det er laget egne ressurser som for eksempel utfyllende PowerPointslides til hvert kapittel i boken, som kan finnes her. Hvert kapittel har også en undervisningsvideo, videoen til kapittel fem kan du finne her.

  Boken kan bestilles her


  THE CASE FOR EASTER: A JOURNALIST INVESTIGATES THE EVIDENCE FOR THE RESURRECTION (Lee Strobel)

  Hvor troverdige er bevisene for og mot Jesu oppstandelse? Prisvinnende journalist Lee Strobel bruker sine evner på historiens mest utfordrende gåte, og gjengir de overraskende funnene som ledet ham fra ateisme til tro på historien fra Det nye testamentet. I dette heftet på 96 sider stiller han spørsmål til fagpersoner som kan se på om detaljene i historien faktisk kan ha skjedd og om de bygger opp om eller sår tvil om historien om oppstandelsen.

  Boken er på engelsk.


  Dypdykk:


  THE RESURRECTION OF JESUS: A NEW HISTORIOGRAPHICAL APPROACH (Mike Licona)

  Spørsmålet om hvorvidt Jesus stod opp har blitt utforsket og debattert jevnlig. Kan det finnes en ny innfallsvinkel på temaet? Ja, sier Michael Licona, som ser på historieskrivingen. I tillegg til å avgjøre hvilke som er de mest pålitelige kildene og arbeide fra dem, ser Licona også på andre fremtredende hypoteser.

  Boken er på engelsk.

  Se også Mike Liconas YouTubekanal.


  THE RESURRECTION OF THE SON OF GOD (N. T. Wright) 

  Hva var det faktisk som skjedde i påsken? Hva mente de første kristne da de sa at Jesus fra Nasaret hadde stått opp fra de døde? Hva kan vi si i dag om denne troen? Denne boken, som er den tredje i N.T. Wrights serie om kristendommens opphav og spørsmålet om Gud tegner et kart over antikkens tanker om livet etter døden, både i den gresk-romerske og den jødiske verdenen. Hva betyr det for hvordan en historiker ser på påskefortellingen hvis den er en rapport om to faktiske hendelser: den tomme graven og at han viste seg igjen. Hvordan forklares disse fenomenene?

  Boken er på engelsk.


  ANBEFALTE DEBATTER  1.  “Was Jesus Bodily Raised from the Dead?” James Crossley & William Lane Craig.

  2.  Did Jesus Rise from the Dead? William Lane Craig vs. Shabir Ally.

  3.  Did Jesus Rise from the Dead? William Lane Craig og Richard Carrier

  4. The Great Resurrection Debate William Lane Craig vs. John Shelby Spong.

  5.  Is There Historical Evidence for Resurrection? William Lane Craig vs. Bart Ehrman, 2006.
  TIPS TIL PÅSKEFILMER


  Mange har forsøkt å skildre det som skjedde i de ufattelig dramatiske dagene for 2000 år siden. Trenger inspirasjon til filmer som kan være aktuelle i påsketiden?

  De finner du her.