Rolf Kjøde

Kampen om forsoningen: Hva er meningen med Jesu død?

Fra Veritaskonferansen 2018

I den senere tid har det vært innvendinger mot «den objektive forsoningslæren»: Er læren om den «stedfortredende straffedom» bibelsk? Er den moralsk forkastelig? Hva er egentlig «forsoning», og hva skjedde egentlig på korset?

Rolf Kjøde er leder for strategisk utvikling ved NLA Høgskolen, og er teolog med missiologi som spesialisering. Han har arbeidet mye med ungdom som bibelskole-lærer, rektor og studentprest; har vært leder i NORME og generalsekretær i Normisjon.Klikk her for flere ressurser fra Veritaskonferansen 2018


Les også Morten Marius Larsen om Frode fra Side om side som ikke behøver å bli tilgitt hele tiden