Kan vi tro på Betlehemsstjernen?

VIDEO: Betlehemsstjernen i julefortellingen er problem for mange moderne mennesker: Et uforklarlig fenomen. Men er det uforklarlig?

I denne videoen vises det hvordan bibelforskere, historikere og astronomer har forsøkt å forklare fenomenet. Dette viser oss at vi i det minste burde ta tekstene i Det nye testamentet på alvor.

Det er for eksempel ganske påfallende at det er observert flere astronomiske fenomen som kunne oppfattes som «stjerne». Vi har kinesiske skrifter som forteller om en stor komet som ble observert i år 5 f.Kr, og observasjoner av en supernova i år 4 f.Kr.

I tillegg må man huske på at vismennene som kom til stallen var astrologer. Hva er det som tiltrekker astrologer? Spesielle fenomener på himmelen, for eksempel at planeter stiller seg opp på rekke eller overlapper. Et slikt fenomen kalles en konjunksjon, og vi skal se at «Den store konjunksjonen» i år 7 var svært spesiell, spesiell nok til å få tre astrologer opp av godstolen.

Andre filmer i denne serien:

Skeptikerens guide til Julen
Hvem var vismennene
Bommer Lukas med å nevne Kvirinius?
Jomfrufødsel – vitenskapelig umulig?
Jomfrufødsel - hvor kom idéen fra?