seksuelle revolusjonen

Korte svar: Hvordan kan kristne respondere på den seksuelle revolusjonen?

Peter Saunders


Peter Saunders er leder av Christian Medical Fellowship, en interesseorganisasjon for kristne leger og medisinstudenter i England. Organisasjonen har 5.000 leger og 1.000 studenter som medlemmer. Hans nåværende arbeid innebærer ledertrening, undervisning i evangelisering og etikk, skriving, redigering og mediaarbeid. Dr. Peter Saunders er hyppig invitert til mediedebatter i Storbritannia, gjerne rundt tema som abort, eutanasi og kjønnsidentitet. 


 

 

– Jeg tror kristne må være positive i møte med den seksuelle revolusjonen, ikke trekke seg tilbake og tenke at det er en tapt sak.

Aller først må vi være tøffe, ja, hensynsløse, om personlig synd og å leve rent i våre egne liv. Vi må unngå fristelser og lære strategier om våre svakheter og vår sårbarhet og hvordan vi kan motstå å velge feil mønster for våre liv. Jeg tror også det er viktig å være Kristuslik i forhold til disiplin, og ha omsorg for hverandre, å se etter hverandre slik at vi ikke sklir ut. De beste vennene er dem som vil utfordre deg, selv når du ikke ønsker det.

Jeg tror vi må være mer effektive i våre kirker, at vi sikrer at mennesker får ordentlig støtte og utfordringer, og at mennesker som lærer ubibelsk ikke får en plattform til å gjøre det på, det Bibelen kaller å «tåle Jesabel».

Jeg tror vi må være flittige i vår apologetikk, og vi må addressere de mange mytene i forhold til den seksuelle revolusjonen. Vi må promotere de gode resultatene av ekteskapet, som trygghet for barn og ektefelle.

Jeg tror vi også må forkynne evangeliet, på en måte som snakker sant om anger, om synd, om dommens realitet. I vårt samfunn kan du ikke gjøre det uten å adressere tema rundt seksualitet, som holder mange i fangenskap.

Viktigst av alt er at vi må gjøre samfunnet sjalu på det vi har med tanke på ekteskap og familie, å modellere familier og ekteskap som arbeider til det beste for alle.

 


 

 

Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

Se gjerne flere Korte svar her