formidling Kay Carter farger

Korte svar: Hvordan kommunisere komplekse sannheter til en verden som vil ha slagord?

Av Kay CarterKay Carter er kommunikasjonsleder ved Tyndale House, et akademisk institutt for bibelsk forståelse. Her hjelper hun forskere til å snakke om sitt arbeid på en måte som bygger bro over kløften mellom akademia og det populære og som fanger publikum. Hun har bakgrunn fra journalistikk og har arbeidet som lobbyist for organisasjoner som representerer forfulgte kristne i Midt-Østen.En ting forskere har vært flinke til, er å forholde seg til hvordan den menneskelige hjernen fungerer. Vi ønsker gjerne å tenke på oss selv som svært rasjonelle skapninger, men vi er også emosjonelle skapninger.

Jeg tror at dersom du ønsker å bli hørt med ditt budskap, gjerne et mer detaljert budskap som ikke passer inn i 140 tegn, må du engasjere folk. Forskere har vært flinke til å se at før de kan snakke om tekniske detaljer i deres emne, må de inspirere folk til å ønske å vite om det. De benytter ofte musikk som beveger eller vakre panoramabilder for å trekke publikum inn. Det er et resultat av å vite hvordan mennesker fungerer, hvordan menneskelig psykologi fungerer. 
Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

Klikk her for flere konkrete tips til formidleren.