Beth Grove

Koranen og Jesus: Hvor historisk er «Isa»?

Fra Veritaskonferansen 2018


Jesus, or ‘Isa’ is a significant figure in the Quran. What does the Quran say about him? What are the sources of this information? What is the historical quality of the Quranic material on Jesus? How can understanding ‘Isa’ help me talk to my Muslim friends about Jesus?

Beth Grove har jobbet med muslimer og studert islam i over 20 år. Hun er European Director ved Pfander Centre for Apologetics, en kristen forskning- og undervisningstjeneste som utruster kristne til å samtale med muslimer med trygghet.

Pfander.ukKlikk her for flere ressurser fra Veritaskonferansen 2018Hva er forskjellene og likhetene mellom Jesus i Koranen og Jesus i Bibelen? Les Jon Romuld Håversen.