Matrix Revolutions


NB: Omtalen inneholder antydninger om hvordan det går til slutt!

Mange følte seg nok litt engstelige for hvor dette skulle bære hen etter Reloaded, men heldigvis er tredje film mye av en triumf.

Serien fullføres med stil og stigende form i en ny eksplosjon av effekter som igjen overgår alt annet på film, både i intensitet og omfang. Her er det ikke lenger bare skytescener og slåsskamp, nå er det total krig. Det er ikke uventet at filmen har fått 15-årsgrense. Men tross mer brutale møter med virkeligheten, gir de små detaljene og samtalene på grensen mot det sentimentale den ettertanken vi kjenner igjen fra første film. Og overraskende nok med blikket mer mot Bibelen enn Baudrillard.

For her er det ikke lenger fokus på hva som skaper våre virkelighetsoppfatninger, eller hva den virkelige verden egentlig er. I stedet er det et forrykende eventyr mettet av symbolikk. Og det hele handler mer om kjærlighet og moral enn om metafysikk.

Filmen fortsetter direkte der Reloaded sluttet. Neo er strandet i en ikke-tilværelse, Limbo, mens Morfeus, Trinity og Seraf må stige ned i et slags helvete for å kjøpe ham fri fra Merovingeren. Scenene veksler fra Sions heroiske kamp mot de overveldende maskinene, til Neo og Trinitys tro på at de må reise til maskinverdenen for å redde menneskene. Imens driver Smith sitt renkespill for å beseire Oraklet og alle hennes venner og støttespillere. Vi får enda tydeligere se hvor sterkt han hater det menneskelige legeme, og hvor langt han vil gå for å vinne.

Men når man som mest frykter at dette ender i postmoderne overflate og dekonstruksjon, flytter Wachowski-brødrene perspektivet i enda klarere bibelsk retning enn i første film. Effekter og fortellerstruktur samvirker om å underbygge budskapet. På sin vei mot maskinene blir Neo blindet og ser dermed også den materielle virkeligheten som lysende energi. For å redde både menneskene og maskinene blir han koblet til matrisen som på et kors. Og ved å reise ned til det dødsriket matrisen er blitt, klarer han å beseire det onde ved sin frie vilje.

Samtalespørsmål

1. Oraklet sier at valg virkelig har konsekvenser, og det er spesielt ille når du stilles overfor samme valg igjen – men nå kjenner du konsekvensene.
Har du opplevd å stå overfor en slik valgsituasjon?

2. Hva kan få deg til å velge noe som du vet er rett, men som har negative konsekvenser for deg?

3. Agent Smith uttaler at «kjærligheten er så dum at bare mennesker kunne ha funnet på det». Han holder seg dermed i stedet til ligninger og kalkulasjoner.
Er det mulig for dataprogrammer å elske?

4. Kan kjærlighet eksistere i en maskinverden?

5. Når Smith spør Neo hva som får ham til å fortsette å kjempe, selv når alt håp er ute, svarer Neo at det er p.g.a. hans valg.
På hvilke måte kan våre valg redde oss ut av kriser?

6. Kan maskiner gjøre reelle valg?