Hvordan forandrer nåden?


Fra Veritaskonferansen 2019
Hvordan forandrer nåden? Tit 2,11-15.

«Nåde» blir i dag oppfattet som noe snilt og ufarlig, som at «du er god nok», og «det er ikke så farlig».

I Bibelen er «nåde» noe mye mer radikalt og utfordrende, som vi skal se eksempel på i denne teksten.

Finn Olav Jøssang arbeider ved Copenhagen Media Facility , har tidligere arbeidet som Bibelinspirator i Bibelleseringen, i NKSS og Damaris Norge, og har studert kommunikasjon og medier ved NLA Mediehøgskolen og Høgskolen in Oslo og Akershus. http://www.bibelleseringen.no/connect


Alle opptak fra Veritaskonferansen 2019 finner du enten på vår podcast (finnes også på Spotify og andre streamingtilbud), eller her på SnakkOmTro.