The Story of God with Morgan Freeman filming in Guatemala.

(Photo credit: National Geographic Channels)

Morgan Freemans historie om Gud

De ulike historiene om Gud

AKTUALISERING: Morgan Freemans historie om Gud er en dokumentar-serie på seks episoder som sendes på National Geographic Channel Norge i april og mai.

Den kjente amerikanske skuespilleren Morgan Freeman reiser verden rundt for å finne ut mer om hva verdensreligionene og naturvitenskapen svarer på livets store spørsmål. Temaene for episodene er klassiske spørsmål innen kristen apologetikk, men også spørsmål som mennesker overalt stiller: hvor kommer vi fra, hva skjer med oss når vi dør, hvorfor finnes ondskap, og kan mirakler skje?

(Photo credit: National Geographic Channels/Matthew Paul Turner)
(Photo credit: National Geographic Channels/Matthew Paul Turner)

Dette er en god produksjon med vakre filmklipp fra verdens hellige steder, og mange spennende historier. Vi får møte mennesker som har hatt spesielle religiøse opplevelser, og Freeman undersøker også religionenes historiske bakgrunn.

Tar ulike syn på alvor

Freeman selv legger vekt på å ta alle de ulike synene på alvor i serien. I første episode, Livet etter døden, er hans første stopp en kirke. I samtale med en mann som har hatt en nær-døden opplevelse ser det ut til at Freeman er enig i at man kan finne åndelighet og sannhet i alle trossystemer, og ikke trenger å holde seg til et spesifikt.

Dette kan kalles religiøs pluralisme, som er troen på at all religion er like sann. Det problematiske med dette synet er at forskjellige religioner motsier hverandre i helt grunnleggende spørsmål om virkeligheten. Dette kommer også frem i serien, når vi for eksempel ser hvor ulikt religionene nærmer seg spørsmålet om hva som skjer når vi dør.

Morgan Freeman from "The Story of God with Morgan Freeman" airing on the National Geographic Channel.

(photo credit: National Geographic Channels/Miller Mobley)
Morgan Freeman from «The Story of God with Morgan Freeman» airing on the National Geographic Channel.

(photo credit: National Geographic Channels/Miller Mobley)

Hva er sant?

Når man ser denne serien er det lett å tenke at verdens religiøse mangfold på alle måter er noe positivt. Men å spørre seg hva som er sant i mylderet av tro, er faktisk helt essensielt. Det vi tror på får nemlig konsekvenser, og falsk tro kan føre til grusomme handlinger. I serien gis eksempelet med aztekernes menneskeofringer, som var en følge av deres tro.

Morgan Freemans historie om Gud gir et innblikk i de felles spørsmål menneskene stiller, og mangfoldet i svarene som gis.

Serien kan gi oss verdifull innsikt i hva andre tror, men for å komme nærmere historien om Gud må vi også tørre å stille spørsmålet: hvilken historie er sann?

Finnes det én objektiv sannhet?