Olof Edsinger: «Kjønn» – kun en sosial konstruksjon?


Podcast

«Kjønn» refererer i dag ikke lenger til biologi, men defineres mer av psykologi og sosiologi. Hva er grunnlaget for denne endringen av begrepet “kjønn”? Er kjønn en sosial konstruksjon, et identitetsprosjekt? Seminaret hjelper oss til å stille grunnleggende spørsmål i en vanskelig debatt.

Olof Edsinger er teolog og forfatter, leder av Svenska Evangeliske Alliansen og aktiv i svensk samfunnsdebatt.