Merete Hodt: Hva har Gud med ekteskapet å gjøre?


Podcast

I Bibelen er det som kalles «pakt» helt sentralt i beskrivelsen av relasjonen mellom Gud og sitt folk – og av relasjonen mellom mannen og kvinnen i ekteskapet. Disse to paktsrelasjonene står i tett forbindelse og kaster gjensidig lys over hverandre. Dette seminaret utforsker utvalgte tekster fra Bibelen om ekteskap og pakt, og spør: hva har ekteskapet med Gud å gjøre?

Merete Hodt er teolog, høgskolelektor og stipendiat ved NLA Staffeldsgate. Hun bidrar i boken Kroppens teologi: Kjønn, seksualitet og kristent menneskesyn