Alister McGrath

Om Alister McGrath

Av Stefan Gustavsson

Alister McGrath växte upp i Belfast, en stad plågad av striderna mellan katoliker och protestanter. Han blev tidigt ateist och övertog uppfattningar som: «religionen är roten till det onda» och «den moderna vetenskapen har inneburit dödsstöten för gudstro».

Under 70-talet studerade han biokemi i Oxford, vilket resulterade i en doktorsexamen. Samtidigt upptäckte han att frågorna om Gud var mer komplicerade och mycket intressantare än han tidigare trott. Naturvetenskap blir bara mer spännande om dess studieobjekt är en skapelse av Gud! Ateismen, insåg han, hade han accepterat utan någon djupgående reflektion. Han började studera teologi, tog ytterligare en doktorsexamen och blev präst i anglikanska kyrkan. De senaste tjugo åren har han undervisat vid universiteten i Cambridge och Oxford. Nyligen utsågs han till professor vid Kings College i London, samtidigt som han fortsätter att leda arbetet vid Oxford Centre for Christian Apologetics. Han är utan tvekan en av världens mest uppmärksammade evangelikala teologer.

Sin egen historia har han berättat i boken «Knowing Christ». Vägen från ateism till kristen tro följdes av ytterligare ett viktigt vägskäl något år senare. Paulus ord i Filipperbrevet 3:8 om «the surpassing worth of knowing Christ Jesus» brände till i hans liv. Det intellektuella sökandet djupnade och frågan om Jesus blev inte enbart en fråga om sanning och historisk trovärdighet; Jesus är en person att lära känna.

Intellektuell och lärd, dubbla doktorshattar i naturvetenskap och teologi från ett världens mest ansedda universitet, erfarenhet från sin uppväxt av religiöst laddade konflikter, ateist som blivit kristen apologet är Alister McGrath är de nya ateisterna mardröm; en paradox för alla som hävdar att okunskap och naivitet är gudstrons grund. Hans bok «Ateismens illusioner», en analys och kritik av Richard Dawkins, har blivit en bästsäljare och McGrath har debatterat med både Dawkins, Dennet och Hitchens.

Som författare är han oerhört produktiv. Det finns en historia om en bokhandel i Oxford som en dag satte upp en skylt utanför butiken med texten: «Tyvärr, vi har ingen ny bok från McGrath den här veckan!» Hans kunskapsbredd är encyklopedisk: omfattande böcker i dogmhistoria, med särskilt fokus på reformationens teologi, ett tre-bands verk om relationen mellan vetenskap och teologi, populariserat och sammanfattat i boken «The Science of God», och analyser av ateismens uppgång och fall. Den stora lärdomen är kombinerad med utmärkt kommunikativ och pedagogisk förmåga, vilket gläder läsarna av både akademiska och populära publikationer.

Under 1900-talet, ofta i Karl Barths efterföljd, var naturlig teologi1 lågt värderad i många protestantiska sammanhang. Konsekvenserna har varit förödande, eftersom teologin därmed isolerat sig i ett stormfritt rum, utan kommunikation och dialog med världen utanför. Intressant nog sker det nu en omvärdering av detta på båda sidorna av Atlanten; t ex  i «In Defence of Natural Theology» av Sennet & Groothius och «The Blackwell Companion to Natural Theology» av Craig & Moreland (utkommer inom kort). McGrath är i högsta grad aktiv i den omvärderingen. Hans senaste bok heter «The Open Secret – A New Vision for Natural Theology».

I en tid med överflöd av lätt-produkter är McGraths böcker stimulerande och viktiga; de för in läsaren i en efterlängtad dialog mellan den samtida kulturen, teologihistorien och de bibliska texternas budskap.


© Stefan Gustavsson

1 Naturlig teologi är studiet av Gud utifrån naturen. Utgångspunkten är tanken på en allmän uppenbarelse från Gud i skapelsen, till skillnad från den särskilda uppenbarelsen från Gud i Kristus och i Skriften.