Alister McGrath

Om Alister McGrath

ARTIKKEL: En kort presentasjon av Alister McGrath, en av vår tids fremste apologeter.