Om oss

Snakkomtro.no er en ressursbank for alle som vil dele av sin tro på Jesus.

Tankegangen bak siden er basert på boken Snakk om tro – med hode og hjerte, av Nick Pollard.

Snakkomtro.no er aktuell for kirker, skolelag, ungdomsklubber, forsamlinger, bibelgrupper, foreninger og enkeltpersoner.

Vårt hovedfokus er populærkultur og kristen tro.

Hvordan kan vi snakke om troen på en måte som gjør at folk lytter?

Hvordan kan vi ta utgangspunkt i virkeligheten vi lever i når vi snakker om hva Jesus har gjort for oss?

På snakkomtro.no finner du oppdaterte ressurser som gjør at du kan snakke om de nyeste filmene, vise til nyhetssaker og andre aktuelle tema når du deler troen – for eksempel gjennom en andakt eller samtale med venner.

Snakk om tro ble opprettet i januar 2009, og drives av Damaris Norge.