Historia om boka – Bibelen i teknologihistoria


Fra Veritaskonferansen 2019
Hans Johan Sagrusten har nylig skrevet boken Boka om boka. Hvordan har bokformatet utviklet seg i historien, og hvilken rolle har Bibelen spilt i denne prosessen? Svaret er tydelig: Bibelen har fungert omtrent som et lokomotiv som har trukket utviklingen etter seg.

Hans Johan Sagrusten er forlagssjef i Verbum forlag, Bibelselskapet (www.bibel.no). Han er en av oversetterne bak Bibel 2011. Har skrevet flere bøker, både poesi, humor og historie og apologetikk. Han sier «Eg er ein bibelnerd og er oppteken av å hjelpe andre til å ta Bibelen i bruk. For eg er overbevist om at Bibelen, som har vore så viktig gjennom historia og i mitt eige liv, har mykje å gje menneska i dag.»


Alle opptak fra Veritaskonferansen 2019 finner du enten på vår podcast (finnes også på Spotify og andre streamingtilbud), eller her på SnakkOmTro.