Foto: CoorDown

Richard Dawkins om abort

AKTUALISERING: Richard Dawkins uttalte nylig at det kan være umoralsk å sette barn med Downs Syndrom til verden. Du kan bruke denne aktualiseringen til å sette temaet abort på dagsorden og reflektere og samtale omkring denne livsviktige tematikken.

 

Nøkkelord: abort

 

Bakgrunn

Nyatetisten Richard Dawkins er i «vinden» igjen. Han mener nemlig at foster med Downs Syndrom bør aborteres og at det er umoralsk å sette slike barn til verden. Under følger et utdrag av en twitter-korrespondanse mellom Dawkins og en kvinne:

 

Dawkins abort
Faksimile fra Twitter.

 

Uttalelsen har skapt voldsomme (og berettigede) reaksjoner fra både sekulære og religiøse hold. Blant annet mener senior-rådgiver i Human-Etisk Forbund, Arnfinn Pettersen, at humanistbevegelsen nå bør kutte båndene til Dawkins: «Dawkins er altså ikke bare tilhenger av at foreldre skal kunne abortere fostere med Downs (det er jeg også). Han mener det er umoralsk med viten og vilje å sette et barn med Downs til verden. Jeg har ord for hva jeg mener om dette, men de egner seg rett og slett ikke på skjerm.»

I et intervju med avisen Independent forklarer Dawkins at han ikke mente å såre noen med uttalelsen, men at han står for det han skrev. Dawkins forklarer dette med at hans egen moral er basert på «a desire to increase the sum of happiness and reduce suffering». Derfor hevder Dawkins at det kan være umoralsk å sette et barn med Downs til verden, av hensyn til barnets egen velferd. Dawkins mener slutningene hans følger helt logisk fra hans «pro-choice» standpunkt til abort.

Vender vi blikket tilbake til Norge, har vi her nettopp tatt farvel med Børre Knudsen, som kjempet en utrettelig kamp for de ufødte barnas rett til å leve. I dokumentarfilmen fra hans liv, En prest og en plage, foretar han en oppsiktsvekkende sammenligning av menneskesynet i det sorteringssamfunnet han kjempet i mot og menneskesynet i nazismen.

Knudsen peker der på at det menneskesynet fri abort speiler, kan minne om utvelgelsen nazistene gjorde under krigen, der de som var uønsket ble «abortert» bort gjennom utryddelsesleire og gasskammere.

 

Forslag

Du/dere kan bruke denne aktualiseringen til å reflektere omkring abort-spørsmålet:

1. Hva tenker du om utspillet fra Richard Dawkins?
2. Med hvilken autoritet kan mennesker (eksempelvis Dawkins) avgjøre at mennesker med Downs og deres pårørende er mindre lykkelige og lider mer enn andre mennesker?
3. Hva tenker du om Dawkins sin logikk (om lykke og lidelse) for å abortere?
4. Hva tenker du om sammenligningen til Børre Knudsen? Har han et poeng?