Samtaleguide Så som i himmelen

Vi overfører materiale fra den nå nedlagte siden Kulturvinduet, og henter frem artikler og samtaleguider som enten er klassiske og tidløse eller fortsatt relevante. Denne er fra 2005, men er fortsatt en film som snakkes om og som har hatt betydning for mange. Dog er nettkilder nå utdatert, og fjernet fra artikkelen.

 


Sammendrag

Daniel Dareus (Michael Nyqvist ) er en verdensberømt dirigent og komponist som helt siden han var liten har ønsket å skape musikk som åpner menneskers hjerter. Midt i karrieren rammes han imidlertid av hjerteinfarkt og blir tvunget til å endre retning. Uten at han helt kan forklare hvorfor, velger han å reise til den lille bygda Ljusåker i Norrland. Der bodde han de første barneårene, men familien valgte å flytte da Daniel ble svært mobbet for sitt fiolintalent. Nå er det ingen som kjenner han igjen ettersom han har byttet etternavn.

Daniel kjøper den gamle skolebygningen og forsøker etter beste evne å innrette seg mens bygdefolket stadig kommer innom. En nabo klarer å overtale ham til å komme for å høre på det lokale kirkekoret, og det ender med at Daniel får jobb som kantor i den lokale kirken og overtar ansvaret for det meget sammensatte koret.

Koret viser seg å bli en suksess under Daniels ledelse, og det medfører både beundring og misunnelse. Han får mange venner, men skaffer seg også uvenner som sterkt misliker det som skjer på øvelsene. Alle får være med i koret; gaphalser, de meget forsiktige, psykisk utviklingshemmede, unge og gamle, fromme og kirkefremmede. Målet er å bli gode nok til å kunne gjennomføre en konsert og siden reise til en korfestival i Østerrike, med alle medlemmene, hva enn familie, ektefeller eller andre måtte finne på for å prøve å stoppe dem. I prosessen fram mot å finne sin egen tone – musikken som kommer fra hjertet – må de alle gjennom en endring i livene sine. Det kommer opp mange fortrengte følelser, og flere tilståelser, anklager, dype savn og triste hendelser blir trukket frem i lyset. De fleste opplever å gå fra et ganske trist, grått og tungt liv preget av religionens og samfunnets bånd og krav, til en hverdag fylt av latter, sang, humør og styrket vennskap. Også hovedpersonen må lære seg selv bedre å kjenne; Læreren må innimellom være elev. Mobbingen han opplevde som liten, gjorde at han mistet troen på mennesket og på kjærligheten. Gjennom koret og sangen oppnår han imidlertid det han drømte om som liten: å skape musikk som åpner hans eget hjerte.

 

Bakgrunn

Da Så som i himmelen ble satt opp på svenske kinoer, ble filmen møtt av begeistrede publikummere og blandede kritikker. Hele 1,3 millioner svensker har sett filmen på kino til tross for at kritikkene har variert fra topp- til bunnkarakter, og filmen ble nominert til Oscar for beste utenlandske film uten å nå helt opp. Kay Pollak er ansvarlig for både regi og manus. Han forteller at ideen til filmen kom da hans kone var med i et kor for flere år siden. Enkelte kritikere mener imidlertid at det hele ikke er så enkelt, og at filmen er en eneste reklame for egne økonomiske og åndelige interesser.

Siste filmproduksjonen Pollak var med på, var filmen Älska mig i 1986. Siden den gang har han vært aktiv med kurs- og foredragsvirksomhet om temaene personlig lykke og selvinnsikt. Han er kjent som en av frontfigurene innen New Age-sammenhenger i Sverige. Pollak har videre gitt ut bøkene Att växa genom möten (2001) og Att välja glädje (2001).

 

Samtalespørsmål

1. Hva synes du om filmen? Hva likte du best – og hvorfor?

2.  Hvor er filmtittelen hentet fra? Hva tror du er grunnen til at denne er brukt?

3. Hvilken betydning har musikken i filmen?

4. Hva tror du menes med at «alle må finne sin egen tone»?

5. Beskriv dirigenten og presten i filmen. Hva står de for? Hvilke verdier er viktige for hver av dem? Hvem av disse to får du mest sympati for, og hvorfor?

6. Hvor troverdig er bildet som gis av presten? Tror du mange prester står for det samme som han? Hvorfor/hvorfor ikke?

7. «Alt er mulig, alt finnes», hevder Daniel. «Du kan få til alt du vil dersom du bare lytter inn i deg selv og bruker tankens kraft.»

Hva tror du han mener med dette? Er du enig eller uenig i påstandene, og hvorfor?

[For de som vil vite mer: Regissøren legger ikke skjul på at han er inspirert av forfatteren og New Age-guruen Deepak Chopra, noe som også gjenspeiles i hans bok Att välja glädje (2001).

8. «Dirigenten Daniel är som en Kristusfigur som kommer för att frälsa människor. Samtidigt som han frigör dem måste han lämna dem på slutet», sier Pollak i et intervju med den svenske filmsiden Moviezine.

Hvilke andre trekk ved Daniels person og liv kan minne om Jesus?

9. – «Det finnes ingen synd. Det er kirken som fordømmer, ikke Gud!» raser prestefruen mot sin mann, presten.

Hva tror du menes med denne påstanden? Hvilken forståelse av synd kommer fram i utsagnet? I hvor sterk grad kan dette sies å speile en tidstypisk holdning?

10. I et interju sier Kay Pollak om kirken: «Sluta prata om skuld, så kanske de får fler besökare. Och gör kyrkobesøkan roligare, men framför alt sluta prata om skuld.»

Er du enig eller uenig i at kirken burde slutte å tale om skyld, og hvorfor?

11. Hvilket bilde av Jesus og Gud formidles gjennom denne filmen? Hva stemmer/stemmer ikke med Bibelens bilde av Jesus og Gud?

12. Hvilket syn på mennesket kommer fram i filmen? Sammenligne synet på mennesket i filmen og Bibelens syn, slik det fremstilles i f.eks. 1 Mos 1 og Salme 8.

13. Hva sier filmen om hva som er løsningen på menneskets grunnleggende problem?
Sammenlikne med det som sies i «den lille Bibel», Joh 3,16.