John Lennox Veritas

Hvorfor tro på Gud i en naturvitenskapelig verden?

Ingvild Hellenes er prosjektkonsulent i NLM ung og redaktør av boka Grill en kristen. Artikkelen er skrevet for iTro.no, gjengitt med tillatelse. 


I forbindelse med Veritaskonferansen 2018, ble hovedtaler John Lennox invitert til Universitetet i Oslo for å svare på dette spørsmålet. For en fullsatt sal løftet Lennox frem tre vanlige misforståelser som har ført til at mange tror at det er en motsetning mellom Gud og vitenskap.

 

3 vanlige misforståelser om Gud og vitenskap

 

1. Forvirring rundt hva det betyr å tro

Noen tenker at «tro» er det samme som «blind tro». Altså å mene at noe er sant uten å ha en eneste god grunn til det. Men denne oppfatningen er det motsatte av hva kristen tro er.

Kristen tro er fakta-basert, den bygger på historiske hendelser. I tillegg er den bygget på at Gud er personlig. En person vi gjennom å bli kjent med ham kan få tillit til, og gode grunner til å stole på.

2. Feilaktig forståelse av hvem Gud er

Hvis vi tenker at Gud er det som naturvitenskapen ennå ikke har forklart, ja, da er det helt opplagt en motsetning mellom Gud og naturvitenskap. Denne forståelsen av Gud blir ofte kalt «God of the gaps».

Lennox argumenterte for at denne oppfatningen av Gud ikke er slik Bibelen fremstiller Gud. Der blir vi nemlig kjent med «The God of the whole show».

Gud er ikke den som er ute med hammeren i aksjon med å lage torden og lyn hver gang det er tordenvær. Han er den som skapte et univers med egenskaper som muliggjør slike naturkrefter.

3. Falske oppfatninger av hva naturvitenskapen kan forklare

Lennox problematiserte oppfatningen av at naturvitenskapen kan forklare alle aspekter av virkeligheten. Denne troen, eller livssynet, kalles scientisme. Han brukte fysikeren Stephen Hawking som eksempel på noen som har fremmet et slikt syn.

Ved et enkelt eksempel viser Lennox at virkeligheten må forklares på flere nivåer enn kun naturvitenskapelig: Hvordan kan vi svare på spørsmålet: hvorfor koker kaffekjelen?

Et godt svar er en naturvitenskapelig forklaring på hva som skjer når energien fra plata overføres til vannmolekylene.

Denne forklaringen er relevant, men den gir oss ikke hele bildet. Et like relevant svar på spørsmålet er at John ville ha en kopp kaffe, altså en forklaring ut fra personlig intensjon.

 

Se gjerne flere saker om og med John Lennox på SnakkOmTro

 

«Hvorfor tro på ateisme i en naturvitenskapelig verden?»

Som svar på spørsmålet «Hvorfor tro på Gud i en naturvitenskapelig verden», stilte Lennox motspørsmålet «Hvorfor tro på ateisme i en naturvitenskapelig verden?».

Lennox sin påstand er at kristen tro gir et rasjonelt grunnlag for å drive naturvitenskap, i motsetning til hva ateisme gjør. I et ateistisk livssyn er universet og menneskesinnet kun er et resultat av tilfeldige mekaniske prosesser, noe som gir oss få grunner til å forvente å finne system og orden når vi undersøker verden.

I det kristne livssynet er alt skapt av en intelligent og personlig Gud. Derfor har vi grunn til å forvente at vi kan finne orden og system i stedet for kaos og tilfeldighet.

Denne tilliten til virkeligheten er grunnlaget for alt naturvitenskapelig arbeid, og derfor har kristne ut fra sitt livssyn en solid plattform for å bedrive naturvitenskap.

Vi må ære Gud ved å studere hans arbeid

Lennox siterte E.T.S. Walton, nobelprisvinneren i fysikk fra 1951, som også var en kristen:

«En måte å bli kjent med Skaperens sinn, er å studere hans skaperverk. Vi må gi Gud ære ved å studere hans kunstneriske arbeid, og dette gjelder alle områder av menneskelig tanke. Å nekte å bruke vår intelligens ærlig og oppriktig, er en forakt for ham som gav oss intelligensen …»