Sara Louise Emmerhoff: ”Imagine Good News” – Hvorfor er evangeliet gode nyheter?

Trenger egentlig dagens ungdommer evangeliet? Kan det fortsatt være relevant – selv i 2023? Dette seminaret ser nærmere på dagens ungdomskultur og hvordan «de gode nyhetene» kan være svaret på mange av utfordringene ungdommer møter i dag.

Sara Louise Emmerhoff er lagsarbeider på Vestlandet. Dette seminaret ble holdt på Veritaskonferansen 2023.