Sjelesorg

Hva er egentlig kristen sjelesorg?

I denne podkastserien utforsker vi sjelesorg som kristen veiledning og omsorg. Det handler om å lytte, reflektere og samtale, for å kunne gi helhetlig kristen livshjelp i møte med ulike slags utfordringer.

I denne serien møter du Arne Tord Sveinall som har lang erfaring som sjelesørger. Han er førstelektor emeritus ved NLA Høgskolen og en ledende autoritet på sekter og nyreligiøsitet. Du møter også Lars Dahle, professor i systematisk teologi ved NLA Høgskolen og daglig leder for Damaris Norge. Programleder er Kjetil Fyllingen, nettkonsulent for Damaris Norge og leder for omGud.net

Podkastserien er et samarbeid mellom NLA Høgskolen, Damaris Norge og omGud.net.

I denne første serien i Sjelesorgpodden tar vi opp følgende temaer: 

 • Hva er sjelesorg? 
 • Fellesskap – på godt og vondt. 
 • Slitenhet – og forebyggelse av utbrenthet. 
 • Manipulasjon – med særlig henblikk på åndelig manipulasjon.
 • Når det sunne blir usunt – om religiøs sekterisme. 

Lytt her

Er du interessert i å studere sjelesorg?

Da kan Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv på NLA i Kristiansand være noe for deg!

Enten som enkeltemne (3KL107 10 stp) eller som del av halvårsstudiet Kristent ungdomsarbeid som trosopplæring (3VUKUT, 30 stp).

Mer info om KL-studier finner du her.

Er du interessert i andre Damaris-ressurser om sjelesorg?

Da er følgende fire videoer særlig aktuelle:

 • Den gode samtalen – et rollespill
 • Den gode samtalen – tre intervjuer med Arne Tord Sveinall

Du finner alle fire videoene her: Er dette en god samtale om tro og liv?

Intervjuer er Morten Marius Larsen.

Er du interessert i bøker om sjelesorg?

Da anbefaler vi følgende:

 • Berit Okkenhaug: Når jeg ser ditt ansikt : innføring i kristen sjelesorg (Verbum 2002)
 • Berit Okkenhaug: «Når jeg skjuler mitt ansikt – perspektiver på skam» (Verbum 2009)
 • Arne Tord Sveinall: Troende til litt av hvert- Om religiøs sekterisme og sjelesorg (Verbum 2000)
 • Egil Sjaastad: Fri og forankret. Katekismen som ankerfeste for troen og sjelesorgen (Lunde 2021)
 • Tor Johan S. Grevbo: Sjelesorg i teori og praksis. En lærebok og håndbok med mange perspektiver (Luther 2018)
 • Tor Johan S. Grevbo: Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk og aktuelt (Luther 2006)
 • Lars-Göran Sundberg: En introduktion till Själavårdslandskapet. Teologi – kontext – metod (Artos 2024)
 • Øyvind M Eide: «Forståelse og fordypning – perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen»
 • Martie Farstad: «Skam-eksistens – relasjon – profesjon»
  Cappelen Damm Akademisk 2016.
 • Tor Johan Grevbo: «Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk og kulturelt» Luther 2006
 • Engedal, LG m. fl: «Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge.» Verbum 2013