naturalisme
Laboratory Glassware containing different colored liquids against a neutral background

Stefan Gustavsson – En kritikk av naturalismen

Naturalisme er en av de vanligste formene for ateisme vi møter i dag. Mange ser naturalismen som noe selvsagt, og som et «opplyst» og «vitenskapelig» syn på tilværelsen. Dette foredraget viser at naturalismen ikke kan tas for gitt, og at det hefter mange problemer med livssynet.

Foredraget er fra et webinar arrangert av NLA (KL) og Damaris Norge i tilknytning til emnet 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv, som er et av emnene i studieprogrammet kommunikasjon og livssyn.

Stefan Gustavsson er en profilert apologet, forfatter og forkynner. Han er førstelektor II ved NLA Høgskolen Kristiansand og leder for Apologia, Centrum för kristen apologetik (Stockholm). Se gjerne www.apologia.se.Se gjerne også denne korte filmen med Bjørn Hinderaker:


Hva er naturalisme?