barmhjertighet

Faste og frihet

ANDAKT: Kun i møte med Guds barmhjertighet mot oss kan vi selv vise barmhjertighet. Fastetiden kan være en gjenoppdagelse av Guds barmhjertighet.
Captain Philips

Captain Phillips

SAMTALEGUIDE: Spørsmål til samtale om den spennende filmen «Captain Phillips».