Fantasy mellom ateisme og gudstro

ARTIKKEL: Oxford-forfatteren Philip Pullman vil ikke bare utklasse C.S. Lewis innenfor fantasylitteratur, men utfordre kristen tro.
Det gylne kompasset

Det gylne kompasset

ARTIKKEL: Bøkene i Den mørke materien-serien skrevet av Phillip Pullman har et tydelig anti-religiøst preg. Hvilke slike spor finner vi i filmen Det gylne kompasset?
Det gylne kompasset

Det gylne kompasset filmintroduksjon

ARTIKKEL: Det er lite som slår kontroverser når det gjelder å reklamere for en film. Det gylne kompasset fikk i mengder, særlig fra kristne.
Den mørke materien

Mørk fantasy

ARTIKKEL: - Pullmans kompromissløse antireligiøse holdning er langt mer uttalt i Den mørke materien enn i noen av hans tidligere bøker.