The Social Dilemma

Det sosiale dilemmaet

SAMTALEGUIDE: - Det virkelige sosiale dilemmaet oppstår i våre hjerter og i våre hjem, hvem vi vil tjene. Hva tenker du om et slikt utsagn?

Det sosiale dilemmaet

ARTIKKEL: Filmen Det sosiale dilemmaet peker på hvordan teknologien endrer mennesker. Men er det grunn til å frykte alle endringer?