Fantasy mellom ateisme og gudstro

ARTIKKEL: Oxford-forfatteren Philip Pullman vil ikke bare utklasse C.S. Lewis innenfor fantasylitteratur, men utfordre kristen tro.
Den mørke materien

Mørk fantasy

ARTIKKEL: - Pullmans kompromissløse antireligiøse holdning er langt mer uttalt i Den mørke materien enn i noen av hans tidligere bøker.