Forunderlige fiksjoner og vår virkelige verden

ARTIKKEL: Gjennom filmer og TV-serier inviteres vi inn i en rekke ulike verdener, ulike syn på om det finnes noe mer mellom himmel og jord enn det vi kan se og føle, og ulike meninger om hva det eventuelt er.
filmanalyse

Ei betre filmoppleving

ARTIKKEL: Dersom ein skal ha fullt utbyte av ein film, hjelper det å kunna reglane. Men dei står ikkje å lesa på lerretet, like lite som FIFA-reglane står opplista på skjermen framfor ein fotballkamp. Her er ei "bruksanvisning".