Grey´s Anatomy naturalisme

Grey´s Anatomy samtaleguide

SAMTALEGUIDE: Her er forslag til samtale rundt sentrale tema i sesong 3 av Grey´s Anatomy, også med mange sitater til aktualisering.
Grey´s analyse

Medieanalyse av Grey´s Anatomy

ANALYSE: Ingvild Thu Kro har analysert den populære legeserien Grey´s Anatomy. Her er et sammendrag av det serien sier er viktig.
Grey´s Anatomy naturalisme

Grey´s Anatomy

ARTIKKEL: Cristina Yang i Grey´s Anatomy viser i scenen med den hjerteopererte pasienten hvordan en naturalist tenker om hvordan mennesket fungerer.