Matrix Reloaded

SAMTALEGUIDE: I Reloaded ser vi at det fundamentale spørsmålet nå er forholdet mellom frihet og forutbestemmelse.