Cuties

Cuties – om å se hele bildet

KOMMENTAR: Filmen Cuties vekker sterke reaksjoner. Den frister til å trekke raske slutninger, men skjønner vi konteksten?