Seminar med Elizabeth Severinsen

Tema: Kan man hevde at Jesus er sannheten når det er så mange andre religioner?