Det sosiale dilemmaet

ARTIKKEL: Filmen Det sosiale dilemmaet peker på hvordan teknologien endrer mennesker. Men er det grunn til å frykte alle endringer?