Evangeliet må forklares og forsvares

Hvorfor bør kristne drive med apologetikk? I boken «Trenger troen forsvares?» viser Stefan Gustavsson at store deler av kristenheten har kapitulert i møte med sekulariseringen. Den svenske apologeten gir en kraftig vekker: Kristne menigheter og enkeltpersoner må engasjere seg i å forklare og forsvare troen på evangeliet om Jesus.

I disse syv filmene fra Damaris Norge tar Stefan Gustavsson for seg sentrale deler av boken.

Vil du lese mer? Boken «Trenger troen forsvares? En programerklæring for kristen apologetikk» kan bestilles på post@damaris.no.