Troende i trøbbel

Troende i trøbbel – Det ondes problem

Podcastserien Troende i trøbbel er en serie samtaler mellom tre unge, engasjerte, kristne menn. Hvilke spørsmål møter man ofte i samtale med ikke-kristne? Kan vi finne gode svar til disse spørsmålene? I hver episode lager de tre «trøbbel» for seg selv ved å forsøke å møte utfordringene både for å forstå sitt eget ståsted og for å forstå andres ståsted.

I denne episoden tar de for seg et vanskelig tema, fordi det for mange ikke bare er en teoretisk utfordring. Hvis Gud er god og allmektig, hvorfor er verden full av lidelse og ondskap?

 

 

Se gjerne den gode videoserien om det ondes problem med Rune Tobiassen:

 

 

Troende i trøbbel er laget av Damaris Norge, og ble sendt på Radio 3,16 høsten 2017.