John Lennox ressurser

Video- og samtaleressurser til John Lennox-bøker

Her finner du video- og samtaleressurser til de to bøkene av John Lennox som er utgitt på Veritas Forlag i samarbeid med Damaris Norge.

Samtaleopplegget er godkjent av K-Stud, hvor en kan søke om økonomisk støtte dersom opplegget benyttes i en studiegruppe.  Les mer her.

 


 

Guds undergang

Har naturvitenskapen begravd Gud? (2018)

Sju dager som deler verden

Verdens opprinnelse ifølge Bibelen og vitenskapen (2018)

 


Ny undervisningsressurs: Videoserien Finnes Gud?

John Lennox er også en sentral bidragsyter i videoserien Gud og vitskapen, som ble sendt på NRK 1 / 2 i 2014. Damaris Norge gir høsten 2018 ut en ny undervisningsversjon av serien med tittelen Finnes Gud?

Denne serien egner seg meget godt både til undervisning, til samtalegrupper og for studier på egen hånd. Finnes Gud? setter fokus på tre sentrale temaer i debatten om Gud og naturvitenskapen: (1) kosmos, (2) livet og evolusjonen, samt (3) tanke og bevissthet.

Se: finnesgud.no

 


 

Anbefalte videoressurser:

Why believe in God in a scientific world?

 

Belief in God in a Naturalistic World
John Lennox at UiA, october 2018.

 

Klassisk debatt mellom Richard Dawkins og John Lennox:

The God Delusion Debate

 

Sju dager som deler verden: Verdens opprinnelse ifølge Bibelen og vitenskapen

Foredrag om bokens tema av John Lennox: Seven Days That Divide the World

 

Guds undergang: Har naturvitenskapen begravd Gud?

Foredrag om bokens tema av John Lennox: Has Science Buried God?

 

Relevant foredrag av John Lennox:

Why believe in God in a scientific world?

 

 

 

Se også flere andre saker av og om John Lennox på SnakkOmTro