Viktig ved bruk av film

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opphavsrett

Damaris Norge har opphavsrett på alt materiell på snakkomtro.no, som ikke er merket med andre kilder.

Film og rettigheter – et dokument utarbeidet av Damaris Norge.

Rettigheter ved bruk av film

Damaris Norge har innhentet rettigheter til bruk av enkelte kortere filmklipp i undervisningen fra følgende norske distribusjonsselskap:

SF-Norge
Scanbox
Oro-film

Dersom man bruker klippene slik de refereres til i oppleggene våre, er det ikke nødvendig å avklare nærmere med distribusjonsselskapene, siden dette går inn under våre ferdig utarbeidede avtaler.

Filmklippene som det henvises til (der det oppgis start- og stopptider for visning fra DVD) kan etter norsk lov fritt benyttes i private hjem hvor opp til 25 personer er samlet.

For skolelag anbefales det å snakke med ledelsen ved skolen. Dersom skolen viser film utenom klasseromssituasjoner (for eksempel ved flere klasser sammen eller åpne visninger) skal skolen ha en lisens.

For kirker, menigheter eller skoler som ønsker å vise større deler av filmer, klipp fra filmer fra andre distribusjonsselskap eller hele filmer generelt, vises det til mplc.no, eller Norwegian Film AS. Her kan menigheten, ungdomsklubben eller andre aktuelle sammenhenger inngå en årlig lisensavtale for visning av film. Prisen vil avhenge av ulike faktorer, ta kontakt for å få et tilbud. Dette er den eneste muligheten for å lovlig vise lengre klipp eller hele filmer.

Damaris Norge jobber kontinuerlig for å skaffe nye avtaler for våre brukere. Alle abonnenter vil motta informasjon med en gang det inngås nye avtaler slik at filmtilbudet kan utvides. Det har også vært jobbet sentralt fra Den norske kirke for å kunne komme fram til mer omfattende avtaler.

Erfaringer tilsier også at en del distribusjonsselskap kan gi tillatelse til bruk av film om en kontakter dem med en direkte forespørsel, særlig ved bruk av klipp under to minutter. Mange selskap kan også tilby tillatelse til å vise hele filmer, men da ofte mot mer betydelige honorarer.

Damaris Norge oppfordrer til lovlig bruk av filmklipp!

Det vises ellers til Clara.no, en ressursside om opphavsrett.