Vil Jesus komme tilbake til jorden en dag?

ARTIKKEL: Det høres liksom litt «spesielt» ut – nesten som science fiction – at Jesus rent fysisk skal komme tilbake til jorden.

Troen på Jesu gjenkomst er en av kristendommens mest sentrale trossetninger. Noen har regnet ut at i snitt handler hvert tjuefemte vers i Det nye testamente om den ytterste dommen og Jesu gjenkomst. I den nikenske trosbekjennelsen leser vi også om Jesus at han «fòr opp til himmelen» og «skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde».

Samtidig er det nok både i og utenfor kirken vanlig at man ser på utsagnene om Jesu gjenkomst som noe suspekt. Det høres liksom litt «spesielt» ut – nesten som science fiction – at Jesus rent fysisk skal komme tilbake til jorden. Men nettopp dette er altså Det nye testamentes budskap. Som englene sier til disiplene etter Jesu himmelfart: «Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» (Apg 1,11)

 

Hva er poenget med Jesu gjenkomst?

Det er flere anliggende, men de kan alle sammenfattes med at Jesus skal komme tilbake for å endelig etablere sitt rike her på jorden. Dersom man bryter ned dette i noen mindre biter, kan man blant annet si følgende:

1. Jesus skal komme tilbake for å holde dom. Bibelen taler en rekke forskjellige steder om at denne verdens ondskap og djevelskap en dag skal få sin rettmessige straff, og dette tidspunktet sammenfaller med Jesu gjenkomst til jorden. Gud har overgitt hele dommen til sin Sønn (se Joh 5,22-23), og på dommens dag er det derfor Jesus som kommer til å sitte på dommersetet (se Matt 25,31).

2. Jesus skal komme tilbake for å hente hjem de som venter på ham, altså de menneskene som tror på ham. Hebreerbrevets forfatter skriver: «Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.» (Hebr 9, 27-28, jfr 1 Tess 4,14-18)

3. Jesus skal komme tilbake for å åpenbare hvem han selv er for hele skaperverket og deretter motta hele skaperverkets hyllest. Ettersom Jesus er Gud, og ettersom Gud er hele verdens skaper, er han alene verdig hele verdens tilbedelse – og denne tilbedelsen kommer han til å motta i forbindelse med sin gjenkomst (Fil 2,9-11). Som et ledd i dette kommer Jesus ved sitt andre komme til å tre fram med en helt annen makt og herlighet enn det han gjorde under hans første komme på jorden – den gangen han ble født i en stall i Betlehem. Sagt med Åpenbaringens ord kommer Jesus på den ytterste dag til å tre fram som Løven snarere enn Lammet (Åp 5). Han kommer til å tre fram som Kongen – som seierherren – og han kommer deretter til å ta hele sitt rike i besittelse (se Åp 19; Luk 19,11-27).

4. Jesus skal komme tilbake for å etablere en ny himmel og en ny jord. Særlig i Åpenbaringens sluttvisjon får vi en utførlig skildring av nyskapelsen av denne verden som skal skje i forbindelse med Jesu gjenkomst. Den nye himmelen og den nye jorden har de tre tidligere punktene som sine forutsetninger, ettersom himmelriket bare kan etableres fullt ut når ondskapen er dømt, når de troende (= himmelrikets medborgere) har blitt identifisert og når Jesus selv trer fram som universets store Konge. I Guds eget rike er det ingen andre enn Jesus som regjerer, og dette skal bli åpenbart den dagen han kommer tilbake til denne jorden.

På bakgrunn av alt dette burde det være ganske åpenbart hvorfor Jesu gjenkomst spiller en så sentral rolle i den kristne troen. Å utelate denne hendelsen er det samme som å utelate Guds oppgjør med det onde, Jesu suverenitet og det himmelske håpet – i alle fall om man skal ta de bibelske tekstene på alvor.

Derfor er jeg selv både overbevist om og takknemlig for at Jesus en dag skal komme tilbake.

 

Olof Edsinger